Geschiedenis

Onze nieuwe clubnaam is opgericht op 25 Juni 2016 en heet HCLB, oftewel Handbal Combinatie Limvio Baarn. Gaaf om de historie van de 2 vroegere handbalverenigingen, te weten Limvio en HV Baarn, mee te nemen in onze toekomst. Deze 2 verenigingen hebben de basis gelegd voor het handbal in Baarn vandaag de dag.

Visie

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan handballen. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag

Afspraken

Binnen onze vereniging geldt een aantal afspraken. 

Afspraken over gedrag van onze vrijwilligers

Zoals onze visie vermeldt, willen we een veilige omgeving bieden voor onze leden. Daarvoor heeft HCLB een gedragscode opgesteld voor onze trainers, coaches en overige begeleiders. Tevens heeft HCLB een aannamebeleid voor vrijwilligers. Meer informatie kunt u vinden elders op onze website bij preventie- en integriteitsbeleid 

Afspraken over persoonsgegevens

HCLB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website bij AGV en Privacy Policy

Afspraken over roken

Op het sportpark Ter Eem:
– niet roken rond de sportvelden of in kleedkamers
– alleen roken buiten het toegangshek of op een specifiek aangewezen locatie (bij TOV is dat het overdekte gedeelte achter hun kantine).
– geen peuken op de grond maar in een asbak of prullenbak. Filters van sigaretten zijn immers van plastic en breken nauwelijks af in het milieu.  Filters staan in de top 5 van zwerfafval.
– voor het naleven van de afspraken met betrekking tot roken wordt uitgegaan van ieders eigen verantwoordelijkheidsgevoel
– er is geen sanctiebeleid maar iedereen mag iemand aanspreken op het niet naleven van deze afspraken

In de sporthal De Trits:
– De Trits is geheel rookvrij, er mag binnen, en buiten vlak bij de ingang, niet gerookt worden.
– De Brasserie De Trits heeft eigen rookregels. Roken mag alleen buiten op het terras.