Geschiedenis

Onze nieuwe clubnaam is opgericht op 25 Juni 2016 en heet HCLB, oftewel Handbal Combinatie Limvio Baarn. Gaaf om de historie van de 2 vroegere handbalverenigingen, te weten Limvio en HV Baarn, mee te nemen in onze toekomst. Deze 2 verenigingen hebben de basis gelegd voor het handbal in Baarn vandaag de dag.

Vertrouwenspersoon

HCLB vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt en dat iedereen met plezier kan handballen. Daar moeten we met elkaar voor zorgen.

Mocht je toch te maken krijgen met een ongewenst situatie of ongewenst gedrag dan kan je daarover praten met onze vertrouwenspersoon Maroesja Boersma. Bij haar kan je terecht voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Uiteraard in vertrouwen,

Afspraken

Afspraken over roken

Op het sportpark Ter Eem:
– niet roken rond de sportvelden of in kleedkamers
– alleen roken buiten het toegangshek of op een specifiek aangewezen locatie (bij TOV is dat het overdekte gedeelte achter hun kantine).
– geen peuken op de grond maar in een asbak of prullenbak. Filters van sigaretten zijn immers van plastic en breken nauwelijks af in het milieu.  Filters staan in de top 5 van zwerfafval.
– voor het naleven van de afspraken met betrekking tot roken wordt uitgegaan van ieders eigen verantwoordelijkheidsgevoel
– er is geen sanctiebeleid maar iedereen mag iemand aanspreken op het niet naleven van deze afspraken

In de sporthal De Trits:
– De Trits is geheel rookvrij, er mag binnen, en buiten vlak bij de ingang, niet gerookt worden.
– De Brasserie De Trits heeft eigen rookregels. Roken mag alleen buiten op het terras.