Contributie

Seizoen 2019/2020

Categorie Per jaar Per halfjaar Per kwartaal Per maand
Senioren € 264,00 € 132,00 € 66,00 € 22,00
D-jeugd € 150,00 € 75,00 € 37,50 € 12,50
E-Jeugd € 150,00 € 75,00 € 37,50 € 12,50
F-Jeugd € 126,00 € 63,00 € 31,50 € 10,50
Recreanten € 210,00 € 105,00 € 52,50 € 17,50
G-Handbal € 120,00 € 60,00 € 30,00 € 10,00
Niet spelend € 120,00 € 60,00 € 30,00 € 10,00

In een ledenvergadering van de afdeling handbal is besloten de contributie en overige kosten alleen per automatische incasso te innen.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 4.50. Dit bedrag wordt bij de eerste automatische incasso met de contributie meegenomen.

Het kledinggeld van jaarlijks € 7,00 wordt met de incasso van januari geïnd.

Tevens kan er een beroep op u, lid of ouder(s) worden gedaan om ons een aantal malen per seizoen te helpen, te fluiten en/of een zaaldienst te draaien. Zonder uw steun kan een vereniging niet draaien.

Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft ondergetekende ook aan het op de website www.hclb.nl staande privacy policy in het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het lopende boekjaar (30.06) met een opzegtermijn van vier weken (dus vóór 31 mei van het boekjaar opzeggen).

Bij een minderjarige is een handtekening van de ouders/verzorger van het jeugdlid noodzakelijk. Het bestuur van de HCLB bedankt u alvast voor uw medewerking en inschrijving

Maak kennis met de handbalsport!

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account