Proef trainen?

Geïnteresseerd in handbal en wil je een keertje komen trainen? Je kan 3x gratis meetrainen!

Neem dan contact op met:

Mevrouw Schouten
Email: hclb.baarn@gmail.com

Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord, meestal binnen 24 uur!

Lid worden?

Wil je lid worden? Download hier dan het inschrijfformulier. Het ingevulde inschrijfformulier kan je inleveren bij een van de trainers of mailen naar hclb.baarn@gmail.com

Informatie

  • De contributie en overige kosten worden alleen per automatische incasso geïnd.
  • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 4.50. Dit bedrag wordt bij de eerste automatische incasso met de contributie meegenomen.
  • Het kledinggeld van jaarlijks € 7,00 wordt met de incasso van januari geïnd.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het lopende boekjaar (30 juni) met een opzegtermijn van vier weken (dus vóór 31 mei van het boekjaar opzeggen).
  • Bij een minderjarige is een handtekening van de ouders/verzorger van het jeugdlid noodzakelijk.

Contributie

Categorie

Senioren

Jeugd (C, D, E, B)

Pupillen (F)

Midweek dames

G-Handbal

Niet spelend

Per jaar

€ 264,00

€ 150,00

€ 126,00

€ 210,00

€ 120,00

€ 120,00

Per maand

€ 22,00

€ 12,50

€ 10,50

€ 17,50

€ 10,00

€ 10,00

Contributie

Categorie

Senioren

Per jaar: € 264,00

Per maand: € 22,00

Jeugd (C, D, E, B)

Per jaar: € 150,00

Per maand: € 12,50

Pupillen (F)

Per jaar: € 126,00

Per maand: € 10,50

Midweek dames

Per jaar: € 210,00

Per maand: € 17,50

G-Handbal

Per jaar: € 120,00

Per maand: € 10,00

Niet spelend

Per jaar: € 264,00

Per maand: € 10,00

Meer informatie

  • De contributie en overige kosten worden alleen per automatische incasso geïnd.
  • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 4.50. Dit bedrag wordt bij de eerste automatische incasso met de contributie meegenomen.
  • Het kledinggeld van jaarlijks € 7,00 wordt met de incasso van januari geïnd.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het lopende boekjaar (30 juni) met een opzegtermijn van vier weken (dus vóór 31 mei van het boekjaar opzeggen).
  • Bij een minderjarige is een handtekening van de ouders/verzorger van het jeugdlid noodzakelijk.